พันธกิจของผู้ปลุกเร้าใจในหมู่คณะ…

45007018142_ded2a4d8e9_h

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2018 ;yoแรกของการประชุมพบปะอธิการิณีในสมาพันธ์แขวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย ที่จัดขึ้นที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม โดยตั้งแต่เช้าผู้เข้าร่วมจำนวน 41 คน ได้ร่วมกันขอพระพรจากพระเจ้าผ่านทางการภาวนาและการร่วมถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งมีคุณพ่อฟรังซิส ไกส์ เป็นประธาน โอกาสนี้ Sr. Nieves Reboso ได้แบ่งปันประสบการณ์การปกครองด้วยการปลุกเร้าใจของนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล ในหมู่คณะแรกที่มอร์เนเซ Sr.Maria Fisichella ได้นำกิจกรรมเลือกภาพเก้าอื้ต่าง ๆ เพื่อนำสู่การไตร่ตรองถึงบทบาท-การรับรู้ความรู้สึก-ข้อท้าทายของการปฏิบัติหน้าที่อธิการิณีในหมู่คณะ แล้วนำมาแบ่งปันในกลุ่มย่อย จากนั้นแบ่งปันในที่ประชุมใหญ่
นอกจากนี้ Sr. Maria ยังได้บรรยายสั้น ๆ ถึงเอกลักษณ์ของอธิการิณีตามแนวธรรมนูญ ข้อ 108, 113 และ 114 โดยเป็นการไตร่ตรองส่วนตัว แบ่งปันในกลุ่มย่อยและแบ่งปันในที่ประชุมใหญ่ แม้นวันนี้จะเป็นวันที่หนักหน่วง ทว่าทุกคนสัมผัสได้ถึงความมั่งคั่งของพระพรของพระเจ้า ที่ได้รับจากการแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมประชุม ที่มีความหลากหลายด้านประสบการณ์และวัฒนธรรม...more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *