วันสุดท้ายของการถ่ายทอดเอกสาร…

IMG_6297 (Large)

เริ่มเดือนใหม่ 1 ตุลาคม 2018 วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการถ่ายทอดเอกสาร “Orientamenti sullo Iuniorato” ผู้เข้าร่วมการะประชุมพบปะ ได้ร่วมกันขอพรพระจากพระเจ้าโอกาสเริ่มเดือนใหม่ ผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณและแทรกการสวดทำวัตรเช้า ตามด้วยอาหารฝ่ายจิต และแบ่งปันงานกลุ่ม ในรูปแบบวิธีการที่จะนำเอกสารฉบับนี้ไปดำเนินการต่อในแต่ละแขวง เพื่อให้สมาชิกในแขวงทั้งหมดของตนรับทราบ จากนั้น ราว 11.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมพบปะเดินทางไปทัศนศึกษาที่ฟาร์มจระเข้ สามพราน เพื่อชมการแสดงการจับจระเข้ การแสดงมายากล การแสดงช้างและยุทธหัตถี และ โรส การ์เด็น รีเวอร์ไซด์ สวนสามพราน ชมธรรมชาติ ทุกคนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่ได้เยี่ยมชม มีการถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หลังจากนั้น เวลา 16.45 น.เป็นช่วงเวลาของการประเมินผลการถ่ายทอดเอกสารฉบับนี้ ในบรรยากาศแบบกันเอง โดยแต่ละคนไตร่ตรองส่วนตัวและเข้ากลุ่มแบ่งปันกลุ่มย่อยแล้วจึงนำเสนอต่อที่ประชุมในกลุ่มใหญ่อีกครั้ง ขอขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกับพระมารดาสำหรับช่วงเวลาที่ให้สมาชิกผู้เข้าประชุมมีโอกาสแบ่งปันความเป็นไปในแต่ละแขวง ปัญหาต่าง ๆ ที่แต่ละแขวงประสบ และนำมาเสนอแนวทางก้าวเดินไปข้างหน้าตามพระพรพิเศษของคณะ ท้ายสุด ที่ประชุมภาวนาสายประคำร่วมกันในภาษาต่าง ๆ อันแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในโอกาสเดือนแม่พระแห่งสายประคำ…more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *