พระมารดากลับมาประทับอยู่ในบ้าน ท่ามกลางเรา

DSC01901 (Large)

ในเย็นวันที่ 24 กันยายน พระรูปพระมารดามารีย์ ที่ประดิษฐานหน้าอาคารบ้านธิดารักษ์ได้ถูกอัญเชิญกลับมาที่บ้านธิดารักษ์ ในฉลองพระองค์ที่มีสีสันสดสวยงดงาม พระพักตร์อ่อนช้อย สงบ และดูสง่างามกว่าเดิม โดย นายเลิศศิลป์ เพิกจินดา เป็นผู้รับผิดชอบและได้อัญเชิญแม่พระไปดำเนินการที่บ้านของตน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ จึงจะแล้วเสร็จ โดยมีการลอกสี สีขาวรอบพระรูป และลงสีชมพู-ฟ้าที่พระภูษา ลงลายชายพระภูษา มงกุฎ และคทาของแม่พระด้วยสีทอง และเคลือบมันวาว ในการทาสีครั้งนี้ ช่างสีได้กล่าวว่า แม่พระรูปนี้ เป็นพระรูปที่ทุกคนให้ความเคารพจึงเป็นพระรูปที่สำคัญ ดังนั้นช่างสีจึงได้ขอร่วมทำบุญสนับสนุนด้วย และในวันนี้เราทุกคนดีใจที่พระมารดากลับมาประทับอยู่ในบ้าน ท่ามกลางเรา เยาวชนธิดารักษ์กล่าวว่า “เวลาฝนตก เห็นรูปปั้นของแม่พระอยู่ รู้สึกอุ่นใจ เพราะแม่พระจะคุ้มครอง” และในค่ำวันเดียวกัน เราทุกคนร่วมสวดภาวนาสายประคำพร้อมกัน โอกาสวันที่ 24 ระลึกถึงพระมารดาและขอพรพระเป็นพิเศษสำหรับการสอบของเด็กธิดารักษ์ที่จะมีในวันรุ่งขึ้น …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *