จาริกแสวงบุญโอกาส 350 ปีของมิสซังสยาม

DSC01736 (Large)

เมื่อบ่ายวันที่ 22 กันยายน ซิสเตอร์อันนา กราสซี ซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน กลุ่มเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียก กลุ่มเด็กธิดารักษ์ พร้อมกับครูผู้ดูแลคุณครูอิสริยา จันธนะตระกูลและคุณครูนพมาศ จันธนะตระกูล นายสำราญ เมื่องอินทร์ และนางลอน เมืองอินทร์ พนังงานในบ้าน ร่วมจาริกแสวงบุญโอกาส 350 ปีของมิสซังสยาม ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง สามพราน นครปฐม โดยมีคุณครูทัศนีย์ วีระสมวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ท่านถ่ายทอดประวัติพระศาสนจักรในเมืองไทย ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การเผยแผ่พระศาสนาของบรรดามิสชันนารีจนถึงยุคปัจจุบันด้วยความยินดีและร้อนรนที่จะเล่าเรื่องราวในอดีตให้ชนรุ่นใหม่รับทราบ อีกทั้งชมวีดีทัศน์ชีวประวัติของบุญราศี คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เดินชมห้องประวัติศาสตร์ และขอพรพระธาตุของคุณพ่อในสักการสถาน เด็ก ธิดารักษ์ให้ความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความกระตือรือร้นและได้รับการจุดประกายความเชื่อ รับรู้ประวัติศาตร์พระศาสนจักรไทย และก่อนกลับเราได้ทำการขอบคุณวิทยากร และมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง …more photos..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *