ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

NV_Scout (6)

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2018 ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ พร้อมกับครูนารีวุฒิ อีก 7 คน ไปประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ที่โรงเรียนยอเชฟอุปถัมภ์ สามพราน โดยช่วงเช้าเวลาประมาณ 08.30 น. คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าคำนับพระคาดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู โอกาสครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งสมาคมลูกเสือและท่านเคยมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมลูกเสือรัตนโกสินทร์ เวลาประมาณ 09.30 น.มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิก มีการมอบโล่รางวัลแก่โรงเรียนทีมีผลการปฎิบัติงานด้านลูกเสือที่เป็นเลิศ ซึ่งโรงเรียนนารีวุฒิได้รับโล่รางวัล เช่นกัน มีการเครื่องหมายมอบวู๊ดแบดจ์ 2 ท่อนแก่ครูผู้กำกับลูกเสือ มีครูนารีวุฒิเข้ารับผ้าพันคอและเครื่องหมาย จำนวน 6 คน มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี มีการรายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา แผนการจัดกิจกรรมในอนาคต รวมถึงสถานะการเงินของสมาคม ช่วงบ่ายเป็นการเสวนาในหัวข้อ “อนาคตลูกเสือไทย กับ พระราชบัญญัติลูกเสือฉบับใหม่” โดย ดร.พัทธโรจน์ กมลโรจน์สิริ กรรมการลูกเสือโลก ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *