ชุมนุมยุวธรรมทูต ตามรอยมิชชันนารี 350 ปี มิสซังสยาม

Yuwathammatooth (4)

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2018 ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ซิสเตอร์ศรีอุทัย โสทนและนักเรียนคาทอลิก ตั้งแต่ ป.3-ม.6 รวมนักเรียนทั้งหมด จากโรงเรียนในเขต 5 ประมาณ 400 คน ได้ร่วมบูชามิสซาขอบพระคุณ โอกาสชุมนุมยุวธรรมทูต ตามรอยมิชชันนารี 350ปี มิสซังสยาม ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน โอกาสนี้ทุกคนได้ร่วมกันเต้นประกอบเพลงยุวธรรมทูตอย่างพร้อมเพียงกัน โดยมีคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เป็นวิทยากร ซึ่งได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของมิชชันนารีที่ได้นำข่าวดีมาเผยแผ่ในมิสซังสยาม คุณพ่อมิชชันนารีท่านแรกที่มาประกาศข่าวดีที่วัดนักบุญเปโตร มีกิจกรรมฐานต่าง ๆ อีก มากมาย ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับมิชชันนารีที่ได้มาเผยแผ่ข่าวดีในมิสซังสยาม ฐานเกี่ยวกับกระแสเรียก ฐานเพลง 350 ปี มิสซังสยาม ฐาน ตามรอยเท้ามิชชันนารี วัดนักบุญเปโตร ฯลฯ นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งดีดีมากมาย โอกาสขอขอบคุณ คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร คุณพ่ออนุสรณ์ คุณพ่อพลาพล ลิ้มสุธาโภชน์ ซิสเตอร์ บราเดอร์ คณะครูโรงเรียนเปโตรเป็นพิเศษที่เสียสละเวลานำกิจกรรมให้กับนักเรียน และครูในโรงเรียน เขต 5 …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *