เรียงร้อย…คำรัก…กตัญญู …ธิดานุเคราะห์ 2018…

IMG_9268 (Large)

เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2561 โอกาสวันแห่งพระพรพิเศษ ฉลองกตัญญู ประจำปี 2561 คณะครู นักเรียน นักเรียนประจำ และพนักงาน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีและคณะซิสเตอร์ เพื่อขอบพระคุณสำหรับความรัก ความห่วงใย ความใส่ใจและความปรารถนาดี ณ หอประชุมเลารา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรม การกล่าวสุนทรพจน์และมอบของขวัญให้แก่คณะซิสเตอร์ การขับร้องบทเพลงแทนคำขอบคุณ ตลอดจนการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมวันกตัญญูปีนี้ สร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนานให้กับรุ่นพี่และรุ่นน้องได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรักความห่วงใยจากคณะซิสเตอร์และคุณครูทุกท่าน
ในช่วงเย็น คณะครูได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะซิสเตอร์ ในบรรยากาศครอบครัวที่อบอุ่น มีการชมวีดิทัศน์ โดยตัวแทนคณะครูแต่ละกลุ่มสาระ แต่ละฝ่าย ที่กล่าวถึงซิสเตอร์ทองอยู่ด้วยถ้อยคำที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความหมาย การขับร้องบทเพลงแทนคำขอบคุณ การกล่าวสุนทรพจน์และมอบของขวัญให้แก่คณะซิสเตอร์ ตลอดจนการแสดงของคุณครูที่ตั้งใจฝึกซ้อมกันมาอย่างเต็มที่ ทำให้ “ครอบครัวธิดานุเคราะห์” ในค่ำคืนนี้ เต็มเปี่ยมไปด้วยความประทับใจ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะแห่งความสุขดังเช่นทุกปี
นอกจากนี้ในค่ำวันที่ 8 กันยายน นักเรียนประจำโรงเรียนธิดานุเคราะห์ และพนักงานได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อซิสเตอร์ทองอยู่ และคณะซิสเตอร์ด้วยเช่นกัน เพื่อขอบพระคุณสำหรับความรัก ความห่วงใย ความใส่ใจและความปรารถนาดี …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *