เตรียมใจฉลองพระมารดา….

DSC01477 (Large)

ระหว่างวันท่ี 5-7 กันยายน 2018 หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน พร้อมกับเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียก แเละเยาวชนกลุ่มธิดารักษ์ร่วมใจกันเตรียมจิตใจ ก่อนการฉลองแม่พระบังเกิด เพื่อเป็นการรื้อฟื้นความรักความศรัทธาต่อพระมารดามารีย์ โดยมีการตั้งพระรูปพระมารดาที่ลานอเนกประสงค์บ้านธิดารักษ์ มีการร้องเพลงสรรเสริญแม่พระพร้อมกัน มีการใข้อคิดสั้น ๆ เกี่ยวกับแม่พระ และภาวนาพร้อมกันด้วยบทวันทามารีย์ 10 บท หยิบข้อคิดของมารดา และร้องเพลงสรรเสริญพระมารดา...more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *