มาเดอร์โปรวินเชิล…เยี่ยมเยียนหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน

DSC01243 (Large)

เมื่อวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2018 หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน มีความยินดียิ่งที่ได้ต้อนรับซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง โอกาสการเยี่ยมบ้านประจำปี โดยมีซิสเตอร์เนาวรัตน์ อธิการิณี เป็นผู้มอบช่อดอกไม้ และสมาชิก รวมทั้งเยาวชนผู้สนใจในกระแสเรียก ร่วมกันร้องเพลงต้อนรับและสรรเสริญพระมารดามารีย์ ในวัดน้อยอย่างพร้อมกัน เพื่อแสดงออกถึงความยินดีที่มีตัวแทนของพระมารดาท่ามกลางเรา ในวันเหล่านี้ ซิสเตอร์นิภา ได้พบปะกลุ่มต่าง ๆ คณะซิสเตอร์ ครอบครัวพนักงาน กลุ่มเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียก กลุ่มเด็กธิดารักษ์ ครูผู้ดูแลเด็กธิดารักษ์ ท่านได้ให้เวลาสำหรับการพบปะส่วนตัวกับท่านเป็นพิเศษ ไม่เพียงสมาชิกเท่านั้น แต่ท่านยังติดตามการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของหมู่คณะด้วยความสนใจ และก่อนที่ท่านจะจบการเยี่ยม หมู่คณะได้ทำการขอบคุณด้วยการภาวนาทำวัตรเช้า พิธีบูชาขอบพระคุณ และเลี้ยงอาหารเมนูพิเศษซึ่งแตกต่างจากวันธรรมดาเล็กน้อย โดยความร่วมมือของสมาชิกในบ้านที่ร่วมด้วยช่วยกัน...more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *