ร่วมแสดงความยินดี….

43363106854_c7fe45dc83_m

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2018 หมู่คณะเซนต์เมรี่ อุดรธานี ร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ของ คุณพ่อเปโตร วันฉลอง บุราณ พร้อมด้วยฉลองครบรอบ 50 ปี การปฏิญาณตัวเป็นนักบวชของ คุณพ่อแอนโนี่ ศิริชัย เล้ากอบกุล, C.Ss.R. คุณพ่อเจมส์ ธนู กระทอง, C.Ss.R ฉลองครบรอบ 25 ปี ชีวิตสงฆ์ของ คุณพ่อเจอร์รี่ เดลอส เรเยส, O.M.I.และคุณพ่อ แฟรงคลิน มีราซอล, O.M.I.ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานีโดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี โอกาสนี้ หมู่คณะได้ร่วมเป็นนักขับร้องด้วย พิธีบวชและฉลองดำเนินไปด้วยความสง่างาม ในบรรยากาศแห่งความศรัทธาและเปี่ยมด้วยความยินดี  more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *