ส่งพรความสุข…

IMG_2814 (Large)

เมื่อเช้าของวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 หลังพิธีมิสซาฯ หมู่คณะเซนต์เมรี่ พร้อมกับสมาชิกกลุ่มเลารา ได้ร่วมกันส่งความสุข แสดงความยินดีกับคุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ โอกาสฉลองศาสนนามของท่าน โดยมีซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี กล่าวอวยพร และขอบคุณสำหรับงานด้านศาสนบริการ และงานอภิบาลอื่นๆ... more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *