พิธีโปรดศีลกำลังแก่เยาวชนต่างชาติ

IMG-20180605-WA0027 (Large)

โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และประธานสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีโปรดศีลกำลังแก่เด็กชาวอิตาเลียนจำนวน 6 คน ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ในกรุงเทพฯ ณ วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ แห่งสำนักคณะซิสเตอร์ซาเลเซียน บางรัก กรุงเทพฯ ซึ่งคุณพ่อคาร์โล เวลาร์โด สงฆ์ซาเลเซียนที่ทำงานอยู่ที่สถานทูตวาติกันประจำประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบอภิบาลกลุ่มคริสตชนชาวอิตาเลียนในประเทศไทย พร้อมกับคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ หรือซิสเตอร์ซาเลเซียน พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ ได้ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณและเทศน์เตือนใจเป็นภาษาอิตาเลียนได้เป็นอย่างดี ให้พวกเขาเข้าใจถึงบทบาทของพระจิตเจ้า อาศัยพระคุณ 7 ประการที่ประทับอยู่ในแต่ละคน หมู่คณะซิสเตอร์และสัตบุรุษชาวอิตาเลียน ขอร่วมโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณยิ่งใหญ่ที่ได้รับ และขอพระเจ้าทรงอวยพรภารกิจการเป็นชุมพาบาลของพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ได้บังเกิดผล และขอให้ผู้รับศีลกำลังเหล่านี้ได้รักษาความเชื่อคริสตชนของตน เพื่อสามารถเป็นพยานแก่ผู้อื่นต่อไป…more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *