ขอพรโอกาสเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่…

IMG_5022 (Large)

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์ เพื่อขอพรพระในโอกาสเริ่มต้นปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง และศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพ่อยอห์น แปร์ติเล เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ เป็นประธาน โอกาสนี้คุณพ่อยอห์น ได้ให้ข้อคิดแก่นักเรียน และได้ประพรมน้ำเสกอวยพรแก่คณะครู นักเรียน และเสกห้องเรียนและอาคารเรียนด้วย
ช่วงสุดท้าย ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน ได้ร่วมถวายจดหมาย มอบดอกไม้แด่พระมารดาและร่วมกันภาวนาเพื่อวอนขอพระพรต่าง ๆ จากพระพระเจ้า โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *