วันแห่งการขอบคุณ…เรื่อยไป

IMG_9075 (Large)

เมื่อเย็นวันที่ 24 พฤษภาคม 2018 โอกาสสมโภชพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ของคริสตชน และครบ 150 ปี แห่งการเสกพระวิหารแม่พระองค์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารีย์นิรมล เยาวชนธิดารักษ์ ผู้ร่วมงานซาเลเซียน และพนักงาน ร่วมกันเฉลิมฉลองวันแห่งความยินดีและขอบพระคุณพระเจ้า พร้อมกับสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน และบรรดาสัตบุรุษ บริเวณใกล้เคียง โดยมีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านซาเลเซียน สามพราน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณพ่อฟรังซิส ไกส์ และคุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ หลังจากพิธีได้มีการรับพรแม่พระองค์อุปถัมภ์ เผาจดหมาย และรับข้อคิดของพระมารดามารีย์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปในความรัก ความรู้คุณ ความศรัทธาและความไว้วางใจในความช่วยเหลือ คุ้มครองของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ที่มีต่อชีวิตของทุกคนเสมอมา…ขอขอบคุณพระมารดามารีย์... more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *