ชาว ม.อ..เฉลิมฉลองพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์

20180524_mu_feas of MA (33) (Large)

คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ร่วมกันเฉลิมฉลองพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ และขอพรโอกาสการเปิดปีการศึกษาอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2018 ด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างศรัทธา และใจรู้คุณต่อพระเจ้าที่ได้ทรงประทานพระมารดามารีย์ให้เป็นผู้อุปถัมภ์ของโรงเรียน และโอกาสพิเศษที่ทั่วโลกซาเลเซียนร่วมกันเฉลิมฉลองครบ 150 ปี แห่งการเสกพระวิหารแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่ตุริน โดยมีบาทหลวงวิทยา ลัดลอย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยบาทหลวงอุทัย พาแฮ หลังจากพิธีได้มีพิธีเสกอาคารต่าง ๆ ของโรงเรียน และทุกคนที่ร่วมพิธีต่างถวายช่อดอกไม้ พร้อมทั้งขอพรที่ปรารถนาจากพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์
โอกาสนี้ ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี และคณะซิสเตอร์ได้พบปะกับบรรดาศิษย์เก่าของโรงเรียนรุ่นต่าง ๆ ที่มาร่วมกันฉลองและขอพรจากพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ด้วย โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเองและเปี่ยมด้วยความยินดีที่เปี่ยมด้วยมิตรภาพ  see more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *