ขอบคุณท่าน…ด้วยใจรู้คุณ

DSC_0098 (Large)

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2018 สัตบุรุษและหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมากร่วมพิธีบูชาวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกาโดยมีคุณพ่อดาวิด วิเชียรแสง กองตระกูลดี สงฆ์ซาเลเซียน คุณพ่อปลัดวัดน้อย เป็นประธานในพิธี หลังจากพิธีซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี ได้เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณคุณพ่อสำหรับการทำศาสนบริกรต่าง ๆ ณ วัดน้อยแห่งนี้ ด้วยความกระตือรือร้น ซึ่งในปีนี้คุณพ่อจะย้ายไปรับหน้าที่ใหม่ ในการดูแลเณรจำนวน 20 คน และนักเรียน ปวช. จำนวน 70 คน ขอพระพรของพระเจ้าและการปกปกป้องคุ้มครองของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ได้นำหน้าและค้ำจุนท่านในภารกิจใหม่ที่พระองค์ทรงมอบฝากนี้ไว้ ..more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *