อวยพรวันสงกรานต์ คำขอบคุณจากใจกตัญญู…

20130413_NVZ_Songkran (4)

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2018 วันสำคัญของวัฒนธรรมไทยที่เราทุกคนจดจำ มิอาจลืมเลือนได้ คือวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทยของเรา วันนี้เยาวชนธิดารักษ์ เยาวชนผู้สนใจกระแสเรียก คุณครูผู้ดูแล และคณะซิสเตอร์ในหมู่คณะได้รดน้ำดำหัวตามประเพณีไทยเพื่ออวยพรและขอพรผู้ใหญ่ด้วยความรักเคารพและรู้คุณ
โอกาสนี้เด็กธิดารักษ์ได้กล่าวขอบคุณซิสเตอร์สายสมร ศิริรัตนกูล ผู้เป็นประดุจมารดาที่ให้การดูแลเอาใจใส่พวกเขาตลอดระยะเวลา 3 ปี ความรักกตัญญูนี้จะยังคงจารึกอยู่ในดวงใจของพวกเขาต่อไปด้วยการพยายามเป็นเด็กดีและภาวนาสำหรับซิสเตอร์เสมอ...more photos...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *