ค่ายปาสกา “Jesus is my light”

IMG_1938_resize

คณะซิสเตอร์โรงเรียนเซนต์เมรี่  อุดรธานี ได้จัดค่ายปัสกา ในหัวข้อ  “Jesus is  my  light” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน  2018 ให้กับนักเรียนคาทอลิกในโรงเรียน  เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจร่วมฉลองสมโภชปัสกาอย่างดี โดยเฉพาะในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้  โอกาสนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายได้มีโอกาสเรียนคำสอนและร่วมพิธีกรรมอย่างเข้มข้นมากกว่า ทั้งในวันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์  วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ และวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์   นักเรียนได้รู้ความหมายและร่วมพิธีกรรมอย่างศรัทธา นอกจากนั้น  นักเรียนยังได้มีโอกาสจาริกที่วัดนักบุญโรซา แห่งลีมา  ที่บ้านคำสีดา  ทั้งยังเป็นโอกาสการพักผ่อนในบรรยากาศคริสตชน ณ สวนน้ำที่เย็นสบาย พวกเขาทุกคนต่างมีความสุข สนุกสนาน  อิ่มทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต

more photo…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *