ธมอ. ไทย เฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณ

5W7A4182 (Large)

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย จัดเฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณ แด่ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และแก่สมาชิกทุกคน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2018 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ในบรรยากาศของความยินดีและความเป็นครอบครัว ตามหัวข้อของการจัดวันกตัญญูระดับโลก “จุดประกายแผนการของพระเจ้าในเยาวชน ด้วยการดำเนินชีวิตตอบรับพระกระแสเรียกด้วยความหวังและความยินดี” โดยคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ คุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ มีสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ตัวแทนจากคณะครู กลุ่มศิษย์เก่า กลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน กลุ่มอาสาสมัครและตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในเครือ ร่วมกันขอพรและส่งความสุขแด่ซิสเตอร์นิภา โอกาสวันสำคัญนี้
โดยมีการแสดงชุดต่าง ๆ ที่สวยงาม อ่อนช้อย และเปี่ยมด้วยความหมาย จากโรงเรียนในเครือฯ ทั้งการมาร่วมของตัวแทนของสมาชิกจากกลุ่มต่าง ๆ ทำให้สีสันและบรรยากาศของการฉลองในวันนี้เป็นไปอย่างงดงาม more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *