ศูนย์เยาวชดอนบอสโก มอบเกียรติบัตร…

IMG_3569 (Large)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018 ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก สามพราน ได้มอบเกียรติบัตรความประพฤติดี ที่มีความรักความผูกพันกับศูนย์เยาวชน มีน้ำใจร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์เยาวชน และการมาร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอให้แก่สมาชิกศูนย์เยาวชน รวมจำนวน 10 คน โดยเยาวชนที่ได้รับเกียรติบัตรประพฤติดีจำนวน 4 คน มีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตธยศรัย ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชน เป็นผู้มอบ ในบรรยากาศของความยินดี และการร่วมแสดงความยินดีแก่สมาชิกศูนย์ฯ ที่ได้รับเกียรติบัตร
เนื่องจากในวันนี้ เป็นกิจกรรมวันสุดท้ายของปีการศึกษา 2560 โดยจะมีการเริ่มกิจกรรมใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 คุณพ่อ บราเดอร์ ซิสเตอร์ และพี่เลี้ยง ได้จัดกิจกรรมวันแห่งการขอบคุณซึ่งกันและกันด้วย โดยสมาชิกศูนย์ฯ ได้เขียนขอบคุณต่อทุกคนในบรรยากาศที่จริงจัง เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะสร้างความรักความผูกพันให้มีมากขึ้น และจะส่งเสริมต่อความเป็นครอบครัวเดียวกันที่งดงาม นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมในภาคบ่ายที่ทำให้ครื้นเครง สนุกสนาน ด้วยกิจกรรม “เพี้ยนหรือเพราะ” การเล่นเกมส่งท้าย “เบสบอล” การรับชมการประมวลภาพกิจกรรมของศูนย์เยาวชนตลอดปี และการรับรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยผู้มีคะแนนสูงสุดเป็นผู้เลือกตามลำดับ
กิจกรรมศูนย์เยาวชนปี 2017 เป็นอีกปีหนึ่งที่เปี่ยมด้วยความหมายและบรรลุเป้าหมาขตามคำขวัญ “เราคือครอบครัว ทุกบ้านเป็นโรงเรียนแห่งชีวิตและความรัก” ด้วยความตระหนักของทุกคนที่ว่า ศูนย์เยาวชนไม่ได้เป็นเพียงแค่สนามเด็กเล่น ทั่ว ๆ ไป แต่เป็นที่อบรมให้บรรดาสมาชิกศูนย์เยาวชนทุกคน ได้เติบโต ได้เรียนรู้ ได้รู้จักเพื่อน ๆ ได้เล่น ได้พูดคุย ฯลฯ รวมทั้งด้านจิตใจที่ผ่านทางการรับฟังโอวาท การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของพวกเขา เป็นดั่งเมล็ดพันธุ์เล็ก ๆ ที่ได้รับการหล่อหลอมในใจของทุกคน ให้สามารถเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่…..more photo…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *