พิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2560

IMG_0293 (Large)

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดพิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมเลารา พิธีเริ่มด้วยการเดินแห่เข้าหอประชุม โดยเริ่มจากคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์กรรณาภรณ์ โสทน ผู้จัดการ ซิสเตอร์วารี อาคมทน และซิสเตอร์มะลิวัลย์ ตันสิงห์ ตามด้วยคณะกรรมการนักเรียน ธงโรงเรียน คุณครูแม่สี พร้อมถือสัญลักษณ์ของของแต่ละสี ลำดับต่อด้วยการร่วมวจนพิธีกรรมขอพร คุณครูเสาวคนธ์ ถาวรจิตร หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวรายงานต่อประธาน นักเรียนรับชมการประมวลภาพสรุปผลการดำเนินกิจกรมหมู่บ้าน ตลอดปีการศึกษา 2560 โอกาสนี้ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนทุกคน ทุกคนร่วมกันเต้นประกอบเพลง “เพาะรัก” และ “บิดาอาจารย์” ปิดกิจกรรมในวันนี้ด้วยการขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี… more photo…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *