โรงเรียนเซนต์เมรี่… ฉลองพ่อบอสโก

IMG_2492

เมื่อวันที่ 31 มกราคม โรงเรียนเซนต์เมรี่ได้เชิญ ศึกษาธิการจังหวัด ดร.ประกอบ จันทร์ทิพได้มาเป็นประธานในพิธีแจกใบประกาศนียบัตรนักเรียนประพฤติดี เรียนดี รางวัลคำสอน อาสาสมัคร ฯลฯ โอกาสฉลองคุณพ่อบอสโก  ทั้งยังมีการมอบเงินอยู่นาน 30 ปี ได้แก่ซิสเตอร์อุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี ครูกรุณา มงคลชัยหาญ  ครูนลินรัตน์ คามแสน 25 ปีให้แก่ ครูศิริพร ไทยถาวร ครูวรนารี เชิดทอง ครูณัฐกาญจน์ ประเสริฐจิตสรร ครูทิพวรรณ วงศ์ชัย และอยู่นาน 20ปีให้แก่ ครูสมใจ จัตุรงค์ ครูอรวรรณ เหล็กกล้า  และครูวิชชุดา แจ่มจันทร์        นอกจากนี้ ยังมอบทุนที่มีผู้บริจาคแก่นักเรียน 32 ทุน

ในตอนเย็นซิสเตอร์อุดม ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญและกลุ่มเลารา ร่วมฉลองนักบุญยอห์น บอสโกที่โรงเรียนดอนบอสโก มีพิธีมิสซาโดยพระสังฆราชลือชัย ธาตุวิสัยพร้อมกับพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของนักเรียน 11 คน

more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *