หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน… ชโยแด่คุณพ่อบอสโก…

photo

หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้ร่วมกันฉลองสมโภชนักบุญยอห์น บอสโก “บิดาและอาจารย์ของเยาวชน” พร้อมกับสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน บรรดาเยาวชน สัตบุรุษ ผู้ที่รักและเคารพคุณพ่อบอสโก โดยมีคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ คุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2018 ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีและศรัทธา

more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *