ฉลองพ่อบอสโก…บิดาของเรา

IMG_1302 (Large)

วันที่ 31 มกราคม 2018 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ และมารีย์นิรมล สามพราน ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองนักบุญยอห์นบอสโก บอสโก “บิดาและอาจารย์ของเยาวชน” ผู้ก่อตั้งคณะ ในบรรยากาศแห่งความรัก ความชื่นยินดี ความศรัทธา และความกตัญญูรู้คุณต่อพระเจ้าที่ได้โปรดประทานบิดาผู้ตั้งคณะที่เปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความรักต่อบรรดาเยาวชน โดยมีคุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ ซดบ. เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ หลังพิธีได้มีการจูบพระธาตุท่านนักบุญ  ….more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *