ชุมนุมนักเรียนคาทอลิกและยุวธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ…

pictures

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2018 ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ครูสาลินี หอมมณีรัตนชัย และครูลัดดาวัลย์ วงศ์อู่ทอง ได้นำนักเรียนคาทอลิกจำนวน 44 คน จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ร่ได้เข้าร่วมชุมนุมนักเรียนคาทอลิก ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ ในหัวข้อ “ภาวนา เรียนรู้ สนุกสนาน และแบ่งปัน” ร่วมกับสังฆมณฑลกรุงเทพ โดยมีพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทย์วานิช เป็นประธานในพิธี กิจกรรมฐานรู้จักคณะนักบวชชาย นักบวชหญิง แผนกคำสอน องค์กรต่าง ๆ น่าสนใจมากมาย และเป็นการจัดกิจกรรมแบบที่ไม่เคยจัด เด็ก ๆ สนุกสนาน เป็นรูปแบบแห่งการประกาศแนวใหม่จริง ๆ หวังว่านักเรียนคงได้รับความรู้ ความรัก ความศรัทธา และสนุกสนาน ขอบคุณทุกท่านที่ได้ทุ่มเทงานให้กับเด็ก ๆ ของเราโรงเรียนคาทอลิก… more photos…
อ่านข่าวเพิ่มเติม www.kamsonbkk.com
https://www.facebook.com/100002637347064/videos/1479994008765163/?id=100002637347064&fref=ufi&pnref=story

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *