อธิการิณีเจ้าคณะแขวง…ท่ามกลางชาวธิดาฯ …

20180122_TN_welcome Mother Nipha (12)

ระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2561 คณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้มาเยี่ยมหมู่คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์อย่างเป็นทางการ โดยได้ในวันที่ 22 มกราคม ทุกคนร่วมให้การต้อนรับท่านอย่างอบอุ่น โอกาสนี้ท่านจะได้พบปะกับกลุ่มต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งเริ่มจากช่วงเช้าวันที่ 23 มกราคม มาเดอร์นิภา ระงับพิษ ได้พบปะกับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมีตัวแทนนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์ ร่วมขับร้องบทเพลง “วัน เดือน ปี” และการแสดงฟ้อนรำ ตามลำดับ พร้อมกันนี้ มาเดอร์ได้มอบโอวาทให้แก่นักเรียน เกี่ยวกับเรื่องการมีคุณค่าในตัวเอง…ซึ่งบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และความสุขของชาวธิดานุเคราะห์…ในช่วงบ่ายวันดียวกัน มาเดอร์ได้พบปะพูดคุยและให้ข้อคิดแก่คณะครูทุกท่าน ในบรรยากาศของความยินดี ความรัก และความรู้คุณของคณะครูที่มีต่อท่าน... more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *