ช่วงเวลาแห่งพระพร …

IMG_1396 (Large)

ระหว่างวันที่ 11 – 16 มกราคม 2561 นับว่าเป็นช่วงเวลาแห่งพระพร ที่พระเจ้าประทานให้แก่หมู่คณะโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ผ่านทางการเยี่ยมเยียนของซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง โอกาสการเยี่ยมบ้านประจำปี ซึ่งเป็นโอกาสที่สมาชิกแต่ละกลุ่มได้พบปะกับท่าน ไม่ว่าจะเป็นคณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า พนักงาน และกลุ่มต่าง ๆ ในสายสัมพันธ์แห่งความรักและความใจดี ด้วยคำแนะนำ กำลังใจ และคำภาวนา เป็นเหมือนต้นธารที่เราสามารถตักตวงความชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้า มาเติมเต็มชีวิตของเราและพร้อมหลั่งไหลสู่ผู้อื่นด้วยความรักแห่งสันติของพระองค์ …more photos...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *