มอบพรแห่งความสุขในเทศกาลแห่งความยินดี…

st_2017 (3)

เมื่อวันที่ 30-31 ธันวาคม 2560 ซิสเตอร์อุดม ศรีดารุณศิลป์ และซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร สมาชิกหมู่คณะเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้ไปเยี่ยมบ้านเยาวชนกลุ่มเลารา บ้านโป่ง และบ้านเซนต์เมรี่ ที่บ้านดอนทอย บ้านหนองสนุก บ้านช้างมิ่ง จังหวัดสกลนคร โดยโอกาสนี้ ได้มีโอกาสพบปะกับเยาวชนในเขตหมู่บ้านนั้น และเชิญชวนพวกเขาที่มีความสนใจและปรารถนาที่จะเรียนรู้ถึงชีวิตของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสได้ทักทายและเยี่ยมเยียนชาวบ้านด้วย ถือเป็นช่วงเวลาแห่งพระพรที่ได้รับจากพระที่มอบให้ด้วยพระทัยดีของพระองค์ …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *