อบรม ธมอ. วัยผู้ใหญ่ตอนกลาง…

20171209_ISP_Sisters at ChaAm (5)

อบรม ธมอ. วัยผู้ใหญ่ตอนกลาง…
ฝ่ายอบรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ได้จัดการอบรมสมาชิกในช่วงวัย ผู้ใหญ่ตอนกลาง จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2017 ตามพระวาจาที่ว่า “ผู้ดำรงอยู่ในเราและเราอยู่ในเขา ก็ย่อมเกิดผลมาก” (ยน.15,5) ณ บ้านสเตลลา มารีส โดยในวันที่ 9 ธันวาคม ซิสเตอร์มักดาเลนา สุภาพร ดาวดี คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้การอบรม ในบรรยากาศของความเป็นครอบครัว สมาชิกผู้เข้ารับการอบรมยังได้รับเสริมเติมด้วยข้อคิดจากซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง การจัดกิจกรรมสันทนาการยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้ช่วงเวลานี้มีความหมายยิ่งขึ้น รวมทั้งการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในบรรยากาศที่จริงจัง เป็นโอกาสที่ได้สร้างพลังใจและชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าได้มั่นคงมากยิ่งขึ้นแก่สมาชิกผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้… more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *