ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง ร.๙

20171125_TN_SME (8)

นักเรียนในโครงการ SME ธิดา- แสงทอง ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นนโยบายความร่วมมือของคณะผู้ใหญ่ ริเริ่มโดยคณะผู้แทนผู้ปกครองของทั้งสองโรงเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีรองนายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายก ดร. ภิเศก สายชนะพันธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมในการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ นับเป็นภาพแห่งความร่วมมือ ที่ได้ปลูกความดีไว้ในแผ่นดินและความทรงจำของผู้เข้าร่วมทุกกลุ่ม  more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *