ค่ายมิตรมารีย์… Come and See…2017

IMG_5911 (Large)

ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ แห่งประเทศไทย ได้จัดค่ายกระแสเรียก “ค่ายมิตรมารีย์” ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2017 ที่บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ เพชรบุรี ในหัวข้อ “… Come and See…” โดยมีเด็กและเยาวชนหญิงจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งจากโรงเรียนในเครือ ธมอ. เข้าร่วมจำนวน 109 คน โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จำนวน 15 คน อยู่ท่ามกลางผู้ร่วมค่าย เป็นกำลังใจ คอยติดตาม พบปะ พูดคุยและเอื้อสิ่งต่าง ๆ ทำให้การจัดค่ายมิตรมารีย์ในครั้งนี้ผ่านไปอย่างดี
นอกจากนี้คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา (ซดบ.) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณทุกวัน ซึ่งในแต่ละวันท่านได้ให้ข้อคิดที่สั้น กะทัดรัด มีความหมาย เหมาะสม และตรงกับโอกาสของการชี้แนะแนวทางกระแสเรียกได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้เด็กและเยาวชนที่ร่วมค่ายต่างประทับใจและจดจำการแบ่งปันของท่าน
บรรยากาศของค่ายเป็นไปอย่างงดงาม มีการไตร่ตรอง การแบ่งปัน และการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เข้าค่ายอย่างกระตือรือร้น ในบรรยากาศของความเป็นพี่เป็นน้อง ความเป็นกันเอง การช่วยเหลือกัน มีความสนุกสนานร่าเริงยินดี โดยในแต่ละกิจกรรมนั้น มีพื้นฐานของพระวาจาพระเจ้า จิตตารมณ์ของคณะ รองรับอยู่ตลอด ทั้งโอกาสการเฉลิมฉลอง 140 ปี ของการส่งธรรมทูตรุ่นแรกไปเป็นธรรมทูต เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้ผู้ร่วมค่ายรู้จัก ธมอ.มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นกิจกรรมสันทนาการและเกมการละเล่นต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ มีความสอดคล้องและต่อเนื่องกันไปในแต่ละวัน เป็นดังเมล็ดพันธุ์ที่ได้หว่านไปในหัวใจของบรรดาเด็ก ๆ และยาวชนที่ร่วมค่าย การอยู่ท่ามกลางพวกเขาของสมาชิก ธมอ. ที่ร่วมเล่น ร่วมหัวเราะ ร่วมชะตาชีวิต และร่วมในทุกกิจกรรมนั้น พวกเขาต่างประทับใจมาก และต่างหวังว่า หากเป็นไปได้…จะได้มาร่วมค่ายมิตรมารีย์อีก... more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *