อาเว…อาเว มารีอา…

IMG_7071 (Large)

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2017 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดให้มีการสวดสายประคำสรรเสริญพระมารดามารีย์แห่งสายประคำ มีคณะซิสเตอร์ ครู พนักงาน เยาวชนธิดารักษ์ และนักเรียนจากศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด มากกว่า 80 คน ร่วมกันสวดสายประคำอย่างศรัทธาในโอกาสนี้ ซึ่งได้สวดมาตลอดทั้งเดือนตุลาคม โดยในครั้งนี้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มได้ถวายเทียน อันเป็นสัญลักษณ์ของการตั้งใจภาวนาสำหรับความต้องการต่าง ๆ และหลังจากการสวดวันทามารีอาทั้ง 10 บทแล้ว แต่ละกลุ่มได้ขับร้องเพลงสรรเสริญพระมารดาด้วยบทเพลงที่เลือก ซึ่งนับว่าเป็นการภาวนาในบรรยากาศของความรัก ความศรัทธาต่อพระมารดาโดยแท้จริง นอกจากนั้น หลังการสวดสายประคำ ได้มีการเลือกของขวัญประเภทต่าง ๆ ตามลำดับของจำนวนวันของการสวดสายประคำของแต่ละคน และการรับประทานอาหารว่างเล็ก ๆ น้อย ในบรรยากาศที่สนุกสนาน และร่าเริงยินดี …เราแต่ละคนยังปรารถนาให้การสวดสายประคำเป็นคำภาวนาที่เราจะภาวนาอย่างสม่ำเสมอต่อไป... more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *