“เราคือครอบครัว ทุกบ้านเป็นโรงเรียนแห่งชีวิตและความรัก”

2017_oratory_001 (27)

ศูนย์เยาวชนดอน บอสโก สามพราน ได้เปิดศูนย์เยาวชนอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2017 โดยมีผู้ฝึกหัดของซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ จำนวน 5 คน ร่วมด้วยโนวิส และบราเดอร์ซาเลเซียนจำนวน 7 คน มีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตธันยศรัย เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ตัวแทนจากหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ร่วมการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน
นับเป็นเวลาถึงสี่เดือนแล้ว ที่กิจกรรมศูนย์เยาวชนได้ดำเนินมาเรื่อย ๆ อย่างมีชีวิตชีวา จำนวนสมาชิกประจำอยู่ที่ 50 คน แม้นจะเป็นจำนวนไม่มาก ทว่าทุกอย่าง ทุกกิจกรรม ทุกเรื่องราว ได้จัดเตรียมอย่างดี ทั้งการแบ่งจัดกลุ่มเด็กเป็นรุ่นต่าง ๆ จำนวน 7 กลุ่มด้วยกัน คือ รุ่นจิ๋ว รุ่นชายเล็ก รุ่นชายกลาง รุ่นชายใหญ่ รุ่นหญิงเล็ก รุ่นหญิงกลาง และรุ่นหญิงใหญ่ พร้อมด้วยการให้โอวาทเช้าและบ่ายก่อนเลิกศูนย์ การเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมอบรมตามกลุ่มย่อย การจัดเฉลิมฉลองวันสำคัญต่าง ๆ การจัดบอร์ดที่สอดคล้องกับหัวข้อการอบรมประจำเดือน ซึ่งยึดแนวตามคำขวัญของคุณพ่ออัคราธิการซาเลเซียนที่ว่า “เราคือครอบครัว ทุกบ้านเป็นโรงเรียนแห่งชีวิตและความรัก”
บรรยากาศของศูนย์เยาวชนในปีนี้ เป็นบรรยากาศที่ร่าเริง สดใส ของการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวที่มีหลายหลากนิสัยและต่างวัย มีทะเลาะเบาะแว้ง มีเสียงหัวเราะ มีเสียงอึกทึก เต็มล้นด้วยพลังและการเพียรพยายามที่จะ “ทำดีและเป็นคนดี” ตามคำสอนของคุณพ่อบอสโก ซึ่งทุกคนต่างรู้ดี ว่าไม่ง่าย แต่ ก็ ไม่ยากเกินความสามารถ… more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *