พระสันตปาปาฟรังซิสต้อนรับคุณพ่อทอม อุสฮุนนาลิล

001

คุณพ่อทอม อุสฮุนนาลิล สงฆ์ชาวอินเดียของคณะซาเลเซียน ที่ได้รับการปล่อยตัวจากกลุ่ม ISIS ได้ถูกพามาที่กรุงโรม ด้วยความช่วยเหลือของสุลต่านโอมาน และเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2017 ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ที่วาติกัน คุณพ่อทอม ได้ก้มลงจุมพิตแทบเท้าของพระสันตะปาปา เพื่อขอบคุณที่พระองค์ทรงช่วยประสานงานมานานนับปี ในการเจรจากับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้ ISIS ปล่อยตัวท่าน หลังจากที่คุณพ่อทอมจุมพิตแทบเท้าพระสันตะปาปาแล้ว พระสันตะปาปาทรงพยุงคุณพ่อทอมขึ้นมา แล้วจุมพิตมือของคุณพ่อทอม และขอให้คุณพ่ออวยพรพระองค์ด้วย ทั้งนี้ วาติกันเปิดเผยว่า ตลอด 18 เดือนที่ถูกจับกุมตัว คุณพ่อทอมไม่ได้ถวายบูชาขอบพระคุณเลย แต่ทุกวันท่านสวดภาวนาแบบเงียบ ๆ ไม่เคยขาดเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *