เวลาแห่งพระพร…

20170918_NV_Isp visit _01

ระหว่างวันที่ 18 – 25 กันยายน 2017 หมู่คณะนารีวุฒิ บ้านโป่ง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง มาอยู่ท่ามกลางสมาชิก โอกาสการเยี่ยมบ้านประจำปีอย่างเป็นทางการ สมาชิกทุกคนร่วมขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่ได้รับในวันเหล่านี้ สำหรับความรัก ความอบอุ่น ที่เป็นเสมือนสายลมเย็นที่พัดผ่านมายังหมู่คณะ เพื่อว่าทุกคำภาวนาจะได้กลับเป็นบทแสดงความรักและเป็นการสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าตลอดไปในชีวิตของแต่ละคน สำหรับพระพรมากมายที่หมู่คณะได้รับ ผ่านทางซิสเตอร์นิภา ผู้เป็นดังตัวแทนของพระมารดามารีย์  see more…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *