โรงเรียนในเครือ ธมอ. จัดอบรมครูใหม่

IMG_6251 (Large)

ฝ่ายการศึกษาซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมครูใหม่ (1-3 ปี) โรงเรียนในเครือ ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2017 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 78 คน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวให้ข้อคิดที่เข้มข้นในแนวความคิดการอบรมแบบซาเลเซียน
บรรยากาศของการอบรมเป็นไปด้วยความสุข ความยินดี ความสนุกสนาน แบบซาเลเซียน ทั้งมากด้วยสาระตามที่วิทยากรแต่ละท่านได้บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพเยาวชนในปัจจุบัน โดยซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ แนวทางการอยู่เยาวชนแบบคุณพ่อบอสโก (ระบบป้องกัน) โดยซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล ระบบป้องกันในมุมมองนักเรียนหญิงแนวทางการอยู่เยาวชนของมาเดอร์มัสซาแรลโล โดยซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ประวัติของคณะระดับโลก โดยซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ประวัติของคณะในประเทศไทย-โรงเรียนในเครือ โดยซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค วัฒนธรรมองค์กร โดยซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล แนวการจัดการศึกษาใหม่ Thailand 4.0 โดย ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ และหัวข้อแนวการจัดการศึกษาใหม่แบบซาเลซียน โดยซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ในช่วงสุดท้ายของการอบรม ผู้เข้าร่วมประชุมได้แบ่งปันกันถึงสิ่งที่ได้รับในช่วงวันเหล่านี้ว่า ดีใจมากที่ได้มารับการอบรมในครั้งนี้ มีความชัดเจนมากขึ้นถึงการเป็นครูตามแบบจิตตารมณ์ซาเลเซียน ซึ่งได้รับการตอกย้ำจากคณะซิสเตอร์ที่เป็นวิทยากรในหัวข้อต่าง ๆ การอบรมครั้งนี้เป็นดังพลังใหม่ที่ได้รับ โดยจะพยายามนำทุกอย่างไปประยุกต์ใช้กับเด็ก-เยาวชน และเป็นครูซาเลเซียนที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง  photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *