ร่วมเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา

21742861_1417566755005340_6690715466137014529_n (Large)

วันที่ 13 กันยายน 2017 หมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก ได้ร่วมเทิดเกียตริแม่พระฟาติมา ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง ซึ่งในปีนี้ ครบ 100 ปีแห่งการประจักษ์มาแก่เด็ก 3 คน พระสันตะปาปา ทรงอนุญาตให้วัดที่มีการเทิดเกียรติแม่พระฟาติมาได้รับพระคุณการุณย์ โอกาสนี้หมู่คณะได้ร่วมกิจกรรมเทิดเกียรติพระแม่พร้อมสัตบุรุษคือรับฟังการบรรยายจากคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ภาวนาสายประคำ นมัสการศีล พิธีบูชาขอบพระคุณ แห่แม่พระรอบบริเวณวัด บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความศรัทธาต่อพระเจ้าและพระมารดาที่รักยิ่งของเรา  photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *