หมู่คณะมารีย์นิรมลทิน มีความยินดี…

IMG_9854 (Large)

ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2017 สมาชิกหมู่คณะ ครู และเด็กธิดารักษ์ ได้ต้อนรับ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ที่ได้มาเยี่ยมหมู่คณะอย่างเป็นทางการ การมาของท่านเป็นดังพระพรของพระเจ้า ที่นำมาสู่สมาชิกทุกคนในบ้านหลัง โอกาสนี้ สมาชิกพร้อมด้วยเยาวชนธิดารักษ์ ได้ร่วมกันขอบคุณซิสเตอร์นิภา ด้วยบทเพลงและรายการแสดงที่ออกมามาจากใจที่รักและรู้คะณ ในบรรยากาศแห่งความรักและเป็นหนึ่งเดียวกัน  photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *