ทบทวนแนวทางปฏิบัติของเรา…ธรรมทูตซาเลเซียน

20170819_seperate group (43)

หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณเมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2017 ที่บ้านธารพระพร สามพราน โดยคุณพ่อกวีแลร์โม บาซาเนส ผู้รับผิดชอบฝ่ายแพร่ธรรมของคณะซาเลเซียน  ผู้เข้าร่วมประชุมสัมนาทั้งคุณพ่อซาเลเซียนและซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้มีการแยกกลุ่มพบปะกับผู้ใหญ่ฝ่ายแพร่ธรรมของคณะ เพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของการเป็นธรรมทูต  อันเป็นดังจิตาตารมณ์แรกเริ่มของคณะ ซึ่งไม่เฉพาะการเป็นธรรมทูตในต่างแดนเท่านั้น ทว่ายังหมายถึงการเป็นธรรมทูตในชีวิตประจำวัน… Photo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *