ซดบ. – ธมอ. กับการฟังพระวาจาของพระเจ้า…

IMG_4302 (Large)

วันที่ 15 สิงหาคม 2017 โอกาสสมโภชพระนางมารีย์ผู้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการประชุมสัมนาหัวข้อ “Initial Proclamation and the Salesian Mission” ของคณะซาเลเซียน คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และฆราวาสแถบเอเชีย ได้เริ่มเช้าวันใหม่ด้วยการขอพระพรจากพระเจ้า ผ่านทางการภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมี Fr. Alfred Maravilla เป็นประธาน โอกาสพิเศษของการสมโภชแม่พระนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมนา ได้รับฟังประสบการณ์เกี่ยวกับการประกาศข่าวดีแรกเริ่ม โดย Arch. Thomas Menamparampil พระอัครสังฆราชประจำโกวาฮาติ ประเทศอินเดีย ซึ่งได้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ไตร่ตรองและแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ในช่วง Sr.Maria Ko ได้แบ่งปันพระวาจาของพระเจ้า ที่กล่าวถึงชีวิตของพระนางมารีย์ที่หลังจากได้รับการแจ้งสารแล้ว รีบออกเดินทางไปยังแคว้นยูเดีย เพื่อช่วยเหลือนางเอลีซาแบธ ญาติพี่น้องผู้ต้องการความช่วยเหลือ การแบ่งปันพระวาจาในครั้งนี้เป็นการนำเข้าสู่บรรยากาศของการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ใช้เวลาในการสนทนาและอยู่กับพระวาจาของพระเจ้า อันเป็นลักษณะหนึ่งที่สำคัญของผู้ประกาศข่าวดี  read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *