ซดบ. – ธมอ. ย้อนรำลึกการเดินทางแห่งพันธกิจการแพร่ธรรม

IMG_4112 (Large)

วันที่ 14 สิงหาคม 2017 วันสัมนาด้านการแพร่ธรรมวันที่ 2 ที่ได้จัดขึ้นที่บ้านธารพระพรนั้น พระสงฆ์คณะซาเลเซียน ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และฆราวาสซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ระดับเอเชีย ได้ร่วมกันย้อนรำลึกถึงภารกิจแห่งการแพร่ธรรม  ซึ่งได้กล่าวถึงไว้ในการประชุมสัมมนาด้านการแพร่ธรรมในปี 2011 ตามเอกสาร Initial Proclamation and the Salesian Mission Today  โดยมี  Fr. Alfred Maravilla  เป็นวิทยากร นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับเกียรติจาก Sr.Maria Ko อาจารย์ของมหาวิทยาลัยของคณะที่โรม เป็นวิทยากรนำการรำพึงพระวาจาของพระเจ้า เพื่อพระวาจานั้นจะได้เกิดผลอย่างงดงามในชีวิตและภารกิจการแพร่ธรรมท่ามกลางเยาวชน ในวันนี้ยังเป็นอีกวันหนึ่งที่งดงามที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสเข้ากลุ่มย่อยแบ่งปันการไตร่ตรองเกี่ยวกับเอกสาร Initial Proclamation and the Salesian Mission Today รวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ ด้านการแพร่ธรรมในบริบทของแต่ละคน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการพบปะกันแบบรวม ๆ หรือแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มย่อย เราเชื่อว่า แต่ละช่วงตอนนั้น เป็นช่วงเวลาแห่งพระพรที่งดงาม อันจะทำให้พันธกิจของการเป็นนักอบรมแบบซาเลเซียนเกิดผลอย่างแท้จริง ซึ่งในเช้าวันนี้ พิธีกรรมที่ได้ตระเตียมมาอย่างดีจากคุณพ่อซาเลเซียนและธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จากอินเดียตอนใต้ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วันนี้ได้ผ่านไปอย่างดียิ่งในพระพรของพระองค์ read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *