ซดบ. – ธมอ. รวมพลังจัดประชุมฝ่ายแพร่ธรรมระดับเชีย

20170813_opening_mission (9)

การประชุมสัมนาในครั้งนี้ เริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย  Fr. M C George ผู้ประสานงานด้านการแพร่ธรรม เป็นประธานในพิธี ที่บ้านธารพระพร สามพราน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2017 เพื่อวอนขอพระพรของพระ โอกาสนี้มีสมาชิก ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คณะซาเลเซียน และฆราวาสผู้ร่วมงานระดับเอเชีย มาประชุมกันจำนวน 83 คน จาก 15 ประเทศ มีผู้ใหญ่ผู้รับผิดชอบฝ่ายแพร่ธรรม Sr. Alaide Deretti fma  Fr. Gillermo Basañes sdb และผู้ใหญ่อื่น ๆ ของทั้งสองคณะ ร่วมเป็นกำลังใจสำหรับทุกคน  การประชุมสัมนานี้จะมีระยะเวลา 14-20 สิงหาคม 2017  ในหัวข้อMissionary Animation and Formation Seminar:  “Initial Proclamation and the Salesian Mission” see more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *