พัชรสมโภชและหิรัญสมโภช ธมอ.ไทย…

DPP_73 (Large)

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 2017 พระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีการเฉลิมฉลองพัชรสมโภช ของซิสเตอร์อเมเดอา กีนี ธรรมทูตจากประเทศอิตาลี ซิสเตอร์เทเรซีนา อันเดรออตตี ธรรมทูตจากประเทศอิตาลี และหิรัญสมโภชของซิสเตอร์อักเนส ทิพวรรณ จารุวิภาค ร่วมด้วยพระสงฆ์จำนวน 34 องค์ รวมทั้งสมาชิกของคณะ พี่น้องนักบวชคณะต่าง ๆ ญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณ ศิษย์เก่า เยาวชน และสัตบุรุษจำนวนมากที่มาร่วมพิธี ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ตามพระวาจาใบเพลงสดุดีที่ว่า “ข้าพเจ้าจะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดชีวิต” (สดด. 146, 2) บรรยากาศของการเฉลิมฉลองเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดี ความศรัทธา และการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรแห่งความรักสัตย์ซื่อของพระองค์ที่ได้ประทานให้แก่ผู้ครบรอบการปฏิญาณตน 60 ปี และ 25 ปี see more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *