ม.อ.เปิดหมู่บ้านคุณธรรม…

000

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ร่วมกันเปิดกิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม ภายใต้สโลแกนที่ว่า “เพาะรักเป็นพลัง สร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว” เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรมด้านต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน เพื่อจะได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น โดยเริ่มด้วยการขอพรจากพระเจ้า ผ่านทางสัญลักษณ์ต่างของการเพาะเมล็ด…และการเติบโต นั่นคือการ “เพาะรัก…” ให้เติบโตในครอบครัวและสังคมของเรา นอกจากนี้ในพิธียังได้มีการแต่งตั้งสภานักเรียน การมอบธงประจำโรงเรียนแก่ประธานนักเรียน ผ้าแถบสีแก่สมาชิกสภานักเรียน ภาพนักบุญองค์อุปถัมภ์แก่ครูแม่สี บรรยากาศของพิธีในวันนี้ เป็นไปด้วยความกระตือรือร้น ความร่าเริงยินดี และความตั้งใจที่จะทำให้โรงเรียนกลับเป็นครอบครัวที่จะช่วยกันสร้างในแต่ละวัน … “เราช่วยกัน เอาต้นรักที่เพาะได้ ส่งไปตามบ้านที่ต้องการ อยากจะได้หรืออยากจะเติม เราไม่คิดเงิน เพราะตีค่าไม่ได้ บ้านทุกบ้านที่ฉันส่งไป …อิ่มเอมใจส่งยิ้มให้กัน ใจเขาใจฉันโอบรักไว้ด้วยความยินดี” read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *