ร่วมฉลองพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์

207154 (Large)

ซิสเตอร์สิริกานต์ สีเผลา ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน พร้อมด้วยพนักงานของหมู่คณะศาลาแดง กรุงเทพฯ ไปร่วมงานฉลองสมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์ ณ วัดดอนบอสโก กรุงเทพ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2017 ซึ่งมีพระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี ท่านได้เตือนเราให้มีความไว้วางใจในพระนาง เพราะพระนางอยู่เคียงข้างเรามาตั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันในทุกรูปแบบของชีวิต และได้เชิญชวนให้สวดวันทามารีย์ 3 ครั้งก่อนนอนทุกวัน ตามการอบรมของบรรดาธรรมทูต ซึ่งโดยพระคุณเจ้าเองก็ยังถือปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้
และในช่วงเย็นวันเดียวกันนั้น นักศึกษาของหอพักหญิงเอาซีลีอุมได้พร้อมใจกันร่วมวจนพิธีกรรมขอพรสำหรับปีการศึกษาใหม่ 2560 อย่างดี โดยมีซิสเตอร์เทเรซา กอหะสุวรรณ อธิการิณี เป็นประธานในพิธี มีศิษย์เก่าคือ คุณ มนัสวี วงศ์ประดู่ มาให้กำลังใจและแนะนำให้รู้จักเกี่ยวกับสมาพันธ์ศิษย์เก่า  read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *