ตัวแทน ธมอ. ไทย ร่วมแสดงความยินดี…

18449424_1306210959474254_1799365315695662631_o (Large)

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2017 เช้าวันนี้นอกจากเริ่มต้นด้วยพระพรแห่งสายพิรุณในบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองมาเดอร์มัสซาแรลโล นักบุญผู้ร่วมตั้งคณะแล้ว วันนี้สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แขวงไทย ยังมีความยินดีต้อนรับซิสเตอร์อักเนส นิภา ระงับพิษ รับตำแหน่งเจ้าคณะแขวงฯ แห่งประเทศไทยอีกวาระหนึ่ง โอกาสนี้สมาชิกหมู่คณะศาลาแดงและหัวหมากเป็นตัวแทนของสมาชิกทุกคนในแขวง ร่วมแสดงความยินดีกับท่านในบรรยากาศเป็นกันเอง เรียบง่าย โดยพร้อมใจกันร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณซึ่งมีคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีวาอุดมพระสงฆ์ซาเลเซียนมาเป็นประธานในพิธี มีช่วงเวลาแห่งการภาวนาเป็นพิเศษสำหรับท่าน และภารกิจที่พระเจ้าได้มอบฝากไว้ในแขวงไทย หลังจากนั้นได้ร่วมแสดงความยินดี มอบมาลัยกร และร่วมรับประทานอาหารพร้อมหน้ากัน ขอมาเดอร์มัสซาแรลโล คุณพ่อบอสโก และพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ ได้อยู่เคียงข้างท่านในทุกย่างก้าว และเปี่ยมไปด้วยพระพรอันอุดมแห่งพระจิตเจ้า เป็นต้นพระคุณที่ท่านและแขวงไทยต้องการ เพื่อความดี และความรอดพ้นของวิญญาณอีกมากมาย read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *