เพาะรัก… เป็นพลังสร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว…

IMG_0700 (Large)

ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2017 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดการอบรมถ่ายทอดอุดมการณ์ประจำปีแก่คณะครู ที่รีสอร์ท หาดทอง พัทลุง ในหัวข้อ “เพาะรัก… เป็นพลังสร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัวและอัตลักษณ์ครูซาเลซียน” นอกจากนี้ยังได้เป็นโอกาสที่คณะซิสเตอร์และคณะครูได้พักผ่อนร่วมกันเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดบรรยากาศแบบครอบครัวที่เป็นกันเอง และปลุกจิตสำนึกถึงความเป็นครูซาเลเซียนที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน  read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *