ประชุมฝ่ายอภิบาลระดับเอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย

DSC_0450 (Large)

ระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2017 คณะผู้ใหญ่จากศูนย์กลาง โรม อิตาลี นำโดยซิสเตอร์ รูนิตา บอร์จา และทีมฝ่ายอภิบาลของคณะระดับโลก ได้จัดการประชุมฝ่ายอภิบาลระดับภาคพื้นเอเชีย และออสเตรเลียขึ้น ที่เมืองยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น ที่บ้านของคณะ โดยมีสมาชิกผู้รับผิดชอบฝ่ายอภิบาลระดับแขวงจากทั่วเอเชีย และออสเตรเลียมาร่วมประชุม 41 คน จากประเทศไทยมีตัวแทนไป 4 คน ได้แก่ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล ซิสเตอร์อุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี และซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ ผู้รับผิดชอบงานอภิบาล read more… ได้เดินทางไปร่วมประชุม โดยมีซิสเตอร์รูนิตา ผู้รับผิดชอบฝ่ายอภิบาลระดับโลกให้การอบรม และฟื้นฟูจิตตารมณ์แห่งการอภิบาลผ่านทางเอกสารต่าง ๆ ของพระศาสนจักร ของคณะ และสภาพสังคมในปัจจุบัน พร้อมกับซิสเตอร์มาเรีย กาปูโต ผู้รับผิดชอบอภิบาลด้านสิทธิมนุษยชน และซิสเตอร์โลเลีย ผู้ร่วมทีมอภิบาล ตลอดการประชุมดำเนินไปด้วยกระบวนการใหม่ในการร่วมทำงาน การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งระดับกลุ่มต่างแขวง และระดับแขวงซึ่งทำให้ผู้ร่วมประชุมได้ตระหนักมากขึ้นถึงความสำคัญ และบทบาทที่ชัดของภารกิจแห่งการอบรมอภิบาลที่ต้องเรียนรู้สถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความกล้าหาญที่จะออกไปประกาศข่าวดีในรูปแบบใหม่ที่สอดรับกับความต้องการและความจำเป็นแห่งยุค โดยอาศัยความร่วมมือจากหมู่คณะผู้อบรม พร้อมกันนี้ผู้ร่วมประชุมได้มีโอกาสเยี่ยมบ้านศูนย์กลางคณะที่ญี่ปุ่นในเมืองโตเกียว เยี่ยมชมภารกิจ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะซิสเตอร์ ครู นักเรียน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมโดยเฉพาะการชงชาที่มีเบื้องหลังของการอบรมจิตใจ อีกทั้งมีการพบปะกับเยาวชน การเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นอาศัยการดูแลเอาใจใส่ของซิสเตอร์วาคาโยะ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ แห่งประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับสมาชิกที่นั่น ทำให้เกิดบรรยากาศแห่งครอบครัว และความเป็นหนึ่งเดียวที่สัมผัสได้อย่างแท้จริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *