วันแห่งการขอบคุณ…

IMG_1570 (Large)

ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในแขวงไทย ได้จัดให้มีวันกตัญญูระดับแขวง ณ บ้านธารพระพร สามพราน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2017 เพื่อเป็นการขอบคุณคณะผู้ใหญ่และขอบคุณซึ่งกันและกัน โอกาสนี้สมาชิก ธมอ. ศิษย์เก่า ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ครู นักเรียน เยาวชนอาสาสมัครและผู้ปกครอง ได้ร่วมกันขอบคุณแด่ซิสเตอร์อันนา มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะ เป็นพิเศษ ซึ่งครบวาระของการดำรงตำแหน่งอธิการิณีเจ้าคณะแขวง ขอบคุณสำหรับชีวิตและภารกิจตลอด 6 ปีที่ ท่านได้ทุ่มเทเพื่อแขวงไทย และโอกาสเดียวกันนี้สมาชิก ธมอ. ศิษย์เก่า ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ครู นักเรียน เยาวชนอาสาสมัครและผู้ปกครอง ได้ร่วมกันให้การต้อนรับซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคนใหม่ ที่จะมาสานงานในแขวงต่อไป ขอพระเจ้าโปรดประทานพระพรสำหรับท่าน ในวันแห่งการขอบคุณนี้ คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ คุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และตัวแทนจากกลุ่มต่าง ๆ ได้ร่วมกันแสดงความรักรู้คุณด้วยการมอบช่อดอกไม้ ของขวัญ และการแสดงอันงดงาม  read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *