ม.อ…เยาวชนอาสารับใช้ ด้วยใจยินดี …

17204509_1446341582074515_2138315899_n

ซิสเตอร์ผกามาศ  มาสอน ได้นำเยาวชนอาสาสมัคร (SSYV) โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเยาวชนอาสารับใช้ ด้วยใจยินดี เพื่อเตรียมเข้าสู่การเป็นอาสาสมัครรุ่นใหญ่ (VIDES) ในอนาคต ที่พร้อมให้และมองเห็นถึงความต้องการของทุกคนด้วยใจเสียสละยินดี โดยมีซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ เป็นผู้ให้การอบรม  read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *